* Twój adres e-mail:

Chcekredyt.com

Korzystanie z oferty chcekredyt.com jest w pełni bezpieczne i bezpłatne. Oświadczamy, że nie udzielamy pożyczek i nie świadczymy innych usług finansowych, a jedynie pośredniczymy w wyborze oferty firmy udzielającej pożyczek przez internet. Przedstawione dane mają charakter wyłącznie informacyjny i w sposób nieznaczny mogą różnić się od prezentowanych w serwisach firm pożyczkowych. Chcekredyt.com współpracuje z sieciami afiliacyjnymi w celu promocji pożyczek z wyłączeniem krótkoterminowych. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, aby przed zaciągnięciem pożyczki, sprawdzić warunki udzielanej pożyczki oraz przeczytać umowę. Nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia związane z proponowanym produktem finansowym ze strony pożyczkodawcy.